Technologické centrum Praha

Příležitosti pro česká města a regiony v programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 17.05.2022 Typ publikace: Články v externích časopisech

Příležitosti pro česká města a regiony v programu Horizont Evropa

Příležitosti pro česká města a regiony v programu Horizont Evropa

Soubory:

Články ke stažení:

Program Horizont Evropa je sedmiletý program určený pro období 2021 až 2027, a navazuje na předchozí Horizont 2020. Jedná se program mezinárodní spolupráce na podporu vědy, výzkumu a inovací, určený širokému spektru účastníků, nejen výzkumným organizacím nebo univerzitám.

Horizont Evropa je strukturován do tří pilířů. K tomu se připojuje horizontálně zaměřené Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru. Příležitosti pro města aregiony v programu Horizont Evropa se otevírají především ve druhém pilíři, kde se jedná o řešení naléhavých společenských problémů, kterým čelí občané Evropy, například v oblasti dopra­vy, energetiky, zdraví, a jejich řešení má výrazně mezi­oborový charakter. 

Pro města či regiony existuje řada příležitostí, které přinášejí konkrétní výzvy vyhlašované v pro-
gramu Ho­rizont Evropa, například chystaná aktivita Směřování proměn měst k udržitelné budoucnosti – Driving Urban Transitions to a Sustainable Future....

Celý text Veroniky Korittové (TC AV ČR) naleznete v pdf příloze, viz elektronická verze.

Text vyšel v magazínu Ministerstva vnitra ČR - Věřejná správa 5, 2022