Technologické centrum Praha

Analýza tematického zacílení výzkumné spolupráce Česko-Izrael

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 31.03.2022 Typ publikace: Studie

Analýza tematického zacílení výzkumné spolupráce Česko-Izrael

Analýza tematického zacílení výzkumné spolupráce Česko-Izrael

Soubory:

Články ke stažení:

Studie je jedním z výstupů aktivity „Analytická podpora programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II (LU)“ realizované v rámci projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (MS2104) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Cílem studie je posoudit dosavadní spolupráci s Izraelem ve společných projektech VaVaI a navrhnout vhodné oblasti pro zaměření nového programu na podporu bilaterální spolupráce ve VaVaI mezi ČR a Izraelem, který bude realizován v rámci jeho podprogramu INTER-ACTION.