Technologické centrum Praha

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor 1

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 09.11.2020 Typ publikace: Studie

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor 1

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor 1

Soubory:

Články ke stažení:

Výzkumná zpráva Analýza výdajů na podnikový výzkum a vývoj a programů podpory je první souhrnnou výzkumnou zprávou vypracovanou v rámci projektu Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor (zkráceně  Dopady) podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA. Projekt řeší Technologické centrum AV ČR ve spolupráci
s Podnikohospodářskou fakultou VŠE v Praze.

Cílem této zprávy je prezentace prvních dvou etap řešení projektu, které se zaměřovaly na zhodnocení prostředí podnikového výzkumu a vývoje (VaV), zejména zhlediska trendů ve vývoji a rozdělení výdajů na podnikový VaV a vlivu na ekonomickou výkonnost odvětví, a způsobu podpory podnikového VaV.