Technologické centrum Praha

Enterprise Europe Network – bezplatné poradenství, které už 14 let pomáhá firmám růst

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 01.10.2021 Typ publikace: Články v externích časopisech

Enterprise Europe Network – bezplatné poradenství, které už 14 let pomáhá firmám růst

Enterprise Europe Network – bezplatné poradenství, které už 14 let pomáhá firmám růst

Soubory:

Články ke stažení:

Dnes platí, že firma, která chce přežít, musí být schopná přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Dopad celosvětových opatření proti pandemii COVID-19 zamíchal kartami v oblasti podnikání a zásadně změnil pravidla hry. Omezení setkávání a větší důraz na ochranu zdraví zákazníků i zaměstnanců se odrazily ve změnách organizace výroby i prodeje s důrazem na digitalizaci a robotizaci. Firmy dnes víc přemýšlejí jak zajistit dlouhodobé dodavatelsko-odběratelské vztahy
a jak se přizpůsobit rychlému tempu změn. Také geopolitické a sociální změny stejně jako změny
v preferencích zákazníků vyvolaly v mnoha podnicích kritické problémy s dodávkami surovin a celosvětově nedostatkovými komponenty.
    Konsorcium organizací koordinované Technologickým centrem Akademie věd ČR (TC AV ČR) pomáhá již čtrnáctým rokem zvyšovat konkurenceschopnost českých firem pomocí služeb největší mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network. Tato síť, financovaná Evropskou komisí, prokázala ve své dosavadní historii (2008-2021) pozitivní dopad na rozvoj podniků a svými výsledky si vybudovala silnou pozici mezi evropskými nástroji rozvoje podnikání. V České republice je do služeb sítě zapojeno šest partnerských organizací (TC AV ČR, BIC Plzeň, RHK v Brně, JIC Brno, KHK MSK v Ostravě a Centrum pro regionální rozvoj ČR). Služby sítě tak pokrývají celé území republiky. Partneři jsou velmi úzce napojeni na inovační a podnikatelskou infrastrukturu ve svých regionech, což zvyšuje dosah nabídky služeb sítě na potenciální klienty. Uvádíme zde příklady tří klientů, kterým síť Enterprise Europe Network pomohla s rozvojem a k dosažení úspěchu na trhu.

Celý text článku ve speciální příloze MF DNES - IT: No Limits je k dispozici v příloze, viz elektronická verze.

Celá příloha pak na tomto odkazu.