Technologické centrum Praha

Jak omezit plýtvání jídlem ve veřejném stravování?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 23.08.2021 Typ publikace: Články v externích časopisech

Jak omezit plýtvání jídlem ve veřejném stravování?

Jak omezit plýtvání jídlem ve veřejném stravování?

Soubory:

Články ke stažení:

Jak omezit plýtvání jídlem ve veřejném stravování? Ročně se vyhodí 27 000 tun

Na Zemi dnes žije téměř 7,8 miliardy lidí a lze předpokládat, že růstový trend bude pokračovat stále rychleji. Dle statistik worldometers.info by mělo být na naší planetě více než 8 miliard obyvatel již v roce 2023. Hranici 10 miliard obyvatel by Země měla dosáhnout v roce 2055. Již dnes si vědci lámou hlavu tím, jak lidstvo nasytit.

Cestou by mohla být prevence plýtvání jídlem. Jenom v zemích EU se dle odhadů Evropské komise vyhodí ročně 88 milionů tun jídla v hodnotě 143 miliard eur. Evropské restaurace mají na svědomí zhruba 12 localhost z celkového objemu vyhozených potravin, když ročně vyprodukují přes 10 milionů tun potravinového odpadu za více než 17 miliard eur.

Koncem roku 2020 byl dokončen tříletý projekt, který jako první mapoval plýtvání jídlem ve veřejném stravování v České republice. Projekt Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování (RedPot), na kterém spolupracovalo Technologické centrum AV ČR, agentura Median, nezisková organizace Zachraň jídlo a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), přinesl mimo jiné konkrétní doporučení, jak snížit potravinový odpad v každodenní praxi jídelen a provozoven rychlého občerstvení. RedPot byl financovaný z programu ÉTA Technologické agentury ČR, garanty pro aplikaci výstupů ve veřejné správě bylo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, v soukromé sféře pak tři řetězce rychlého občerstvení a jídelen, kde také proběhla terénní šetření potravinového odpadu a ztrát. Pečlivé třídění a vážení odpadu probíhalo 63 dnů ve 12 provozovnách jídelen a rychlého občerstvení.

Celý článek s odkazy na videa k projektu nalezente na webu Deníku.cz, viz odkza níže.
(Po srpnu 2022 pouze v příloze níže, viz elektronická verze.)

Zdroj: denik.cz/doporucujeme/