Technologické centrum Praha

Program Horizont Evropa byl otevřen

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 20.08.2021 Typ publikace: Články v externích časopisech

Program Horizont Evropa byl otevřen

Program Horizont Evropa byl otevřen

Soubory:

Články ke stažení:

Evropský program pro výzkum a inovace Horizont Evropa s rozpočtem 95,5 mld. eur zahrnuje sedmileté období 2021 až 2027. Jeho základní legislativní dokumenty byly přijaty až na konci dubna letošního roku. Oproti předchozímu rámcovému programu Horizont 2020, rovněž sedmiletému, zde dochází k důležitým změnám v podpoře výzkumu v oblasti energetiky.

Dříve samostatná společenská výzva Energie se nově dostala do pilíře 2 zaměřeného na globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu a byla propojena s výzkumem klimatu a dopravním výzkumem ve společném klastru 5 Klima, energetika a mobilita. Rozpočet klastru 5 v celkové výši 13,462 mld. eur na sedmileté období byl dodatečně navýšen o dalších 171 mil. eur. Klastr je zaměřen na boj proti změně klimatu ať už lepším porozuměním jeho mechanismům nebo formou cílených opatření v odvětvích energetiky a dopravy.

Celý článek Veroniky Korittové (TC AV ČR) si můžete přečíst v příloze níže, viz elektronická verze nebo na webu časopisu Energie 21, č. 4/2021.