Technologické centrum Praha

PROGRAM HORIZONT 2020: Příběhy a výsledky / stopy ČR v programu HORIZONT 2020

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 28.05.2021 Typ publikace: Knihy ISBN: 978-80-86794-73-0

PROGRAM HORIZONT 2020: Příběhy a výsledky / stopy ČR v programu HORIZONT 2020

PROGRAM HORIZONT 2020: Příběhy a výsledky / stopy ČR v programu HORIZONT 2020

Soubory:

Články ke stažení:

"Stejně jako ve sportu říkáme, že „Česká republika se umístila na třetím místě v mistrovství Evropy v…“ máme tendenci říkat, že „Česká republika uspěla v rámcovém programu EU pro výzkum“. Tyto formulace vlastně „znárodňují“ to, čeho dosáhly jednotlivé osobnosti či týmy (jednou ve sportu, podruhé v evropském výzkumu). Evropská komise při hodnocení rámcových programů publikuje žebříčky, v nichž jsou státy seřazeny podle různých statistických ukazatelů (počtu účastí, úspěšnosti návrhů atd.). Zapojení do evropského výzkumu však realizují většinou malé týmy z univerzit, akademických pracovišť či z podniků, či dokonce jde o výsledek úsilí jednotlivých výzkumníků (např. u projektů Evropské výzkumné rady). Pracovníci Technologického centra AV ČR (z oddělení Národní informační centrum pro evropský výzkum) předkládají v této brožuře zkušenosti řešitelů 18 projektů rámcového programu Horizont 2020. Předesílám, že jejich zkušenosti s rámcovým programem jsou veskrze pozitivní a jsou tak vlastně v určitém rozporu se statistickým hodnocením účasti ČR v tomto programu, které trvale vede k závěru, že účast ČR by měla být vyšší...." část předmluvy Vladimíra Albrechta

Publikace (170 stran) je rozdělena na dvě části - první obsahuje 18 rozhovorů s úspěšnými českými řešiteli projektů H2020, druhá část stručně shrnuje a komentuje účast ČR v RP Horizont 2020.

(ISBN tištěné verze: 978-80-86794-72-3)