Technologické centrum Praha

Pandemie nezastaví růst nových českých technologických firem

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.02.2021 Typ publikace: Články v externích časopisech

Pandemie nezastaví růst nových českých technologických firem

Pandemie nezastaví růst nových českých technologických firem

Soubory:

Články ke stažení:

Velká část firem už téměř rok bojuje o své přežití a hledá způsoby adaptace na nové podmínky jejich podnikání dané pandemií COVID-19 a opatřeními, která mají omezit její dopady. Tento boj ještě zdaleka není u konce, ale s počátkem plošného očkování lze alespoň doufat v konec omezujících nařízení a v postupný návrat stabilnějších podmínek pro podnikání. To ale neznamená, že se podnikání vrátí do stejných kolejí jako před koronavirem. Lze téměř s jistotou očekávat, že bude odlišné; že se změní jak chování spotřebitelů, tak chování firem na straně nabídky.

Současná situace způsobená COVID-19 má ve svém důsledku negativní i pozitivní dopady na podnikání. Negativní důsledky jsou velmi dobře známy, jsou jich plné sdělovací prostředky, ale existují i příklady pozitivních důsledků. Dvě oblasti, které byly koronavirovou pandemií ovlivněny pozitivně pravděpodobně nejvíce, je farmaceutický průmysl a zejména pak oblast informačních a komunikačních technologií a jejich aplikace v každodenním životě. Kromě toho, každá větší změna vytváří prostor pro nové způsoby a směry podnikání. To je možné doložit tím, že ve třetím čtvrtletí 2020 došlo dle publikovaných statistik ke zcela zásadnímu navýšení počtu nových podnikatelů oproti stejnému období v roce 2019 jak v USA, tak
v některých zemích Evropy, např. ve Francii či v Německu.

V minulosti byl vývoj nových technologií obvykle otázkou let, což je např. zcela nesrovnatelné se současnou rychlostí vývoje a schvalování nových vakcín. Stejně jako je naprosto bezprecedentní rozsah a rychlost digitalizace, změn ve způsobech komunikace, využívání práce z domova, hledání nových dodavatelských řetězců a zapojování umělé inteligence: to vše jsme mohli sledovat
v průběhu posledních měsíců přímo kolem sebe. Nové technologie ve spojení s koronavirovou krizí však vytvářejí v podnicích velký tlak na jejich rychlou implementaci a to vytváří poptávku po poradenství a podporu zavádění těchto změn........

Všechny naše i klientské příspěvky ve Speciálu MF DNES, který je zaměřený na Technologie, naleznete v přiloze, viz elektronická verze.