Technologické centrum Praha

Enterprise Europe Network ČR v době COVIDU

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 10.12.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Enterprise Europe Network ČR v době COVIDU

Enterprise Europe Network ČR v době COVIDU

Soubory:

Články ke stažení:

Technologické centrum AV ČR, koordinátor české části mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN), řeší již od roku 2008 s dalšími pěti partnery široké spektrum úkolů
v oblasti podpory inovací a rozvoje podnikání především ve vztahu k internacionalizaci podnikatelských aktivit českých firem, ale i jejich tuzemskému podnikání. Činnost konsorcia zahrnuje odborné konzultační, poradenské a informační služby, ze kterých české malé a střední podniky využívají zejména:

  • podporu mezinárodní obchodní a výzkumné spolupráce a transferu technologií, zejména asistenci při vyhledávání partnerů pro mezinárodní projekty a při přenosu technologií,
  • podporu účasti českých podnikatelských subjektů v rámcových programech EU, programech pro čerpání strukturálních fondů EU a v ostatních dotačních titulech pro podporu inovačního podnikání a výzkumu,
  • podporu rozvoje inovačního řízení a růstu firem, a
  • podporu zajištění ochrany duševního a průmyslového vlastnictví

Rok 2020 byl pro síť Enterprise Europe Network zcela odlišný od ostatních let poskytování služeb firmám ve všech 68 zemích. Mnohem důležitější roli hrála práce s databází, a to zejména z toho důvodu, že v průběhu koronavirové pandemie a protikoronavirových opatření se uskutečnil pouze velmi omezený počet akcí – informačních, vzdělávacích i kontaktních (kooperační burzy).

Celý text článku Petra Hladíka je k dispozici v časopise Inovační podnikání & transfer technologií  v čísle 4/2020 na str. 5, viz elektronická verze.