Technologické centrum Praha

Ochrana půdy má v budoucích plánech EU významné místo

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 06.11.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Ochrana půdy má v budoucích plánech EU významné místo

Ochrana půdy má v budoucích plánech EU významné místo

Články ke stažení:

Ochrana půdy se zatím potýká s nedostatečnou harmonizací pravidel napříč EU,
v nových iniciativách Evropské komise však téma nabírá na důležitosti, píší Kristýna Hutová a Denisa Fančová z České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace.

Půda je základním předpokladem pro zdraví naší planety, je podstatou pro zdravé jídlo, které díky ní pěstujeme, ale i pro chov zvířat, těžbu dřeva nebo výrobu textilií. Zároveň poskytuje domov mnoha užitečným živočichům a nachází se v ní bohatý ekosystém, který je závislý na jejím zdraví. Stále si však neuvědomujeme její význam pro život a hospodářství. Zdraví půdy čelí několika rizikovým vlivům, mezi které patří klimatická změna, eroze půdy, zvyšující se hladina oceánů, snižování biodiverzity, znečištění, desertifikace nebo urbanizace. Vytvoření 1 cm čtverečního půdy může trvat až 1 000 let.

EU v tomto směru financuje množství výzkumných projektů, realizuje monitoring a sběr dat, nicméně se stále potýká s nedostatkem systematických monitorovacích procesů napříč EU a s nedostatkem harmonizace pravidel. S ohledem na nové iniciativy Evropské komise v oblasti ochrany klimatu a s tím související Zelenou dohodou pro Evropu však půda nabírá na důležitosti a odkazy na její ochranu můžeme vidět v celé řadě připravovaných evropských programů.

Text celého článku na online informačním webu EURACTIV je k dispozici na tomto odkazu.

Autorky: Denisa Fančová a Kristýna Hutová, kancelář CZELO (TC AV ČR)