Technologické centrum Praha

HORIZONT EVROPA - stručně o programu

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 24.09.2020 Typ publikace: Edice Vademecum Horizont Evropa ISBN: 978-80-86794-62-4

HORIZONT EVROPA - stručně o programu

HORIZONT EVROPA - stručně o programu

Soubory:

Články ke stažení:

Kolektiv autorů Technologické centra AV ČR  připravil souhrn základních informací k připravované-
mu rámcovému programu EU Horizont Evropa. Brožura vás provede kompletní strukturou programu a nastíní základní implementační pravidla.

Upozorňujeme, že program ještě nebyl oficiálně vyhlášen, uvedené údaje jsme čerpali z aktuálních dostupných zdrojů, mají proto pouze informativní charakter a nejsou legislativním výkladem. 

Brožura je pouze v elektronické podobě, viz odkaz níže.

LISTOVACÍ VERZE