Technologické centrum Praha

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 04.09.2020 Typ publikace: Edice Vademecum H2020 ISBN: 978-80-86794-61-7

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)

Soubory:

Články ke stažení:

Publikujeme 3. aktualizaci brožury Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) v edici Vademecum H2020. Brožura vychází z dokumentů Evropské komise platných k srpnu 2020.

Představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, jež umožňují státům a regionům méně výkonným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit
a vyšší zapojení do projektů programu H2020. Jedná se především o nástroje ERA Chairs, TWINNING
a TEAMING
, které doplňují nástroj na podporu politik (PSF), program COST a Widening Fellowships (poskytující finanční prostředky žadatelům o individuální granty, na které se nedostalo financování
z rozpočtu relevantních výzev akcí MSCA).

Každý z uvedených nástrojů je detailně popsán, následují informace o výstupech příslušných výzev včetně statistických údajů a přehled všech českých úspěšných projektů.

Brožura je pouze elektronicky, viz elektronická verze níže.