Technologické centrum Praha

Program Horizont 2020 zvýšil zapojení českých týmů do mezinárodní spolupráce

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 31.10.2018 Typ publikace: Články v externích časopisech

Program Horizont 2020 zvýšil zapojení českých týmů do mezinárodní spolupráce

Program Horizont 2020 zvýšil zapojení českých týmů do mezinárodní spolupráce

Články ke stažení:

Technologické centrum AV ČR vydalo zprávu o české účasti v programu Horizont 2020 v období leden 2014 až květen 2018, založenou převážně na mezinárodních komparativních analýzách. Češi se v osmém rámcovém programu účastní přibližně každého 30. projektu a z celkového rozpočtu programu zatím získali asi 0,63localhost podíl.
I přesto se díky programu mezinárodní spolupráce českých výzkumných pracovišť výrazně zlepšila.

V roce 2014 zahájila Evropská unie program HORIZONT 2020 (H2020). Jde o osmý program v řadě rámcových programů EU pro výzkum, technologický vývoj a inovace (RP). Poběží do roku 2020 a s rozpočtem 77 mld. € se řadí mezi celosvětově největší programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Program je navržen tak, aby podpořil hospodářský růst založený na znalostech a inovacích s důrazem na vynikající vědu, vedoucí postavení v průmyslu a řešení společenských výzev. Program Horizont 2020 podporuje špičkový výzkum a technologický rozvoj umožňující rychlé reakce na důležité události, jako jsou například vypuknutí epidemie Ebola nebo evropská migrační krize.

Důležitost programu v oblasti mezinárodního výzkumu podtrhuje značný zájem vědecké komunity, který se v porovnání s předchozím
7. Rámcovým programem zvýšil. Pokračující úsilí o zjednodušení a přístupnost programu se vyplácí a finanční prostředky z rozpočtu programu jsou pro úspěšné žadatele k dispozici v kratším časovém horizontu než v předchozím RP. Kvalita předkládaných návrhů projektů je rovněž výrazná a pro financování všech dosud přijatých návrhů vysoké kvality by bylo zapotřebí navýšit rozpočet programu téměř o 100 mld. €.

Do programu Horizont 2020 bylo v období leden 2014 až květen 2018 předloženo celkem 156 579 úplných způsobilých návrhů projektů, na jejichž přípravě se podílelo 502 979 výzkumných týmů. Celkový požadovaný finanční příspěvek EU na jejich realizaci se pohybuje ve výši 236,9 mld. €. Celková úspěšnost úplných způsobilých návrhů dosahuje 11,9 localhost, přičemž více než polovinu úplných způsobilých návrhů projektů (52,3 localhost) zhodnotili nezávislí odborníci jako vysoce kvalitní. Z těchto návrhů projektů vysoké kvality je však financován pouze jeden ze čtyř. Celkem bylo podepsáno 18 944 grantových dohod s příspěvkem EU ve výši 32,5 mld. €.

Česká republika se účastní RP v celé šíři jejich témat a typů projektů od počátku 5. RP a H2020 je tedy čtvrtým RP, kterého se česká pracoviště účastní. RP znamenaly naprosto bezprecedentní nárůst mezinárodní spolupráce českých pracovišť v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zejména se otevřela možnost spolupracovat s týmy z nejvýznamnějších evropských vědeckých institucí. Průmysl se mohl podílet na činnosti mezinárodních konsorcií, jejichž členy byli výrobci, kteří zaujímají významné místo na globálním trhu. RP umožnily českým pracovištím získat zkušenosti s cílově orientovaným výzkumem. V dosavadním průběhu programu H2020 se celkově 5 460 výzkumných týmů z ČR podílelo na přípravě 4 414 úplných způsobilých návrhů projektů. České výzkumné instituce figurují
v 634 financovaných projektech s nárokovaným finančním příspěvkem ve výši 203,7 mil. €, v nichž spolupracují s více než 9 tisíci zahraničními týmy.

Celou zprávu, která vyšla jako příloha nového čísla časopisu Echo, naleznete zde

Autor: Daniel Frank

Text převzal a zformuloval server Vědavýzkum.cz