Technologické centrum Praha

Výzkum a inovace v EU

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 28.07.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Výzkum a inovace v EU

Výzkum a inovace v EU

Soubory:

Články ke stažení:

Česká styčná kancelář pro výzkum a inovace (CZELO) informuje pravidelně
v Technickém týdeníku o novinkách v EU
.

V čísle 14/2020 v příloze, viz elektronická verze níže:

- Výzva k přihlašování na EIC hodnotitele
- Fond Evropské rady pro inovace se stal oficiální entitou
- První výzva k předkládání návrhů projektů do inovačního fondu
- Priority německého předsednictví v Radě EU - oblast VaVaI