Technologické centrum Praha

Výzkum a inovace v EU

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 21.04.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Výzkum a inovace v EU

Výzkum a inovace v EU

Soubory:

Články ke stažení:

Česká styčná kancelář pro výzkum a inovace (CZELO) informuje pravidelně v Technickém týdeníku
o novinkách v EU.

V čísle 7-8/2020 viz příloha:

- Nová průmyslová strategie pro Evropu
- Výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace (EIC)
- Konzultace v oblasti kvantových komunikačních technologií