Technologické centrum Praha

Mimořádná výzva k podávání projektů

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 03.08.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Mimořádná výzva k podávání projektů

Mimořádná výzva k podávání projektů

Soubory:

Články ke stažení:

Na sklonku roku 2019 zveřejnila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, strategii zaměřenou na řešení problémů způsobených změnou klimatu a životního prostředí. Byla představena vize, jak dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. V lednu 2020 navázal další klíčový dokument: Investiční plán Zelené dohody pro Evropu. A v září bude zveřejněna dodatečná výzva k podávání návrhů projektů.

V Investičním plánu Zelené dohody pro Evropu se také uvádí, že Evropská komise připravuje dodatečnou výzvu k podávání návrhů projektů pro priority Zelené dohody pro Evropu o objedmu přibližně jedné miliardy eur.
Prostředky budou rozčleněny do osmi základních oblastí Zelené dohody a tří oblastí horizontálních.
V každé oblasti jsou jedno až tři témata s tím, že v některých tématech bude financováno více projektů, někde ale pouze jeden..........

Celý text článku od Veroniky Korittové naleznete v příloze níže, viz elektronická verze. Text byl publikován v časopise Energie 21, čísle 4/2020.