Technologické centrum Praha

Výsledky a přínosy programů aplikovaného výzkumu: Případová studie programů TIP a KUS

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.07.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Výsledky a přínosy programů aplikovaného výzkumu: Případová studie programů TIP a KUS

Výsledky a přínosy programů aplikovaného výzkumu: Případová studie programů TIP a KUS

Články ke stažení:

Programy aplikovaného výzkumu v průmyslových a zemědělských oborech jsou odlišně zaměřeny s ohledem na specifické potřeby a témata průmyslu a zemědělství, společenské a politické potřeby, schopnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací či kapacitu a zaměření výzkumných organizací. Jaké byly výsledky a přínosy programů aplikovaného výzkumu TIP a KUS?

V našem příspěvku porovnáváme výsledky závěrečných evaluací dvou programů – TIP (MPO, 2009-2016) a KUS (MZe, 2012-2018), abychom zjistili, zda se společný důraz na ekonomické aspekty na jedné straně a rozdílné zaměření programů na straně druhé, projevilo v druhové škále výsledků, způsobu jejich využití a v typech dopadů.

KUS: Náhrada institucionální podpory a maximalizace počtu výsledků

Evaluace programů ukazují, že rozdíly v zastoupení jednotlivých druhů výsledků byly způsobeny důrazem programů na odlišné druhy výsledků, rozsahem zapojení výzkumných organizací a oborovými specifiky. Rozdílné vymezení hlavních příjemců v obou programech se odráží v rozdílném podílu podniků (včetně soukromých výzkumných organizací) na objemu přidělené podpory (TIP 78 localhost vs. KUS 30 localhost). Program TIP tak byl oproti programu KUS v mnohem větší míře zaměřen na podporu výzkumu v podnikovém sektoru, zatímco v projektech KUS spočívalo těžiště výzkumných aktivit ve veřejných výzkumných organizacích, čímž program do jisté míry nahrazoval pokles institucionální podpory poskytované resortním v.v.i.

Se zaměřením programu KUS spíše na výzkumné organizace souvisí i výrazně vyšší průměrný počet výsledků vytvořených
v jednom projektu (32) než u programu TIP (11). Uvedený rozdíl je ovšem zvláště projevem vlivu metodiky hodnocení výzkumných organizací a způsobu stanovování výše institucionální podpory, který vedl výzkumné organizace k maximalizaci počtu výsledků.

Vzhledem k zacílení obou programů primárně na podporu aplikovaného výzkumu byly klíčovými výsledky projektů právě aplikační výsledky. Z údajů uvedených v tabulce 1 je patrné zaměření programů na rozdílné typy aplikačních výsledků, které odpovídá specifickému oborovému a tematickému zaměření programů. Proto také v projektech programu TIP byly nejčastěji vytvářeny technicky realizované výsledky (prototypy a funkční vzorky), v projektech KUS s ohledem na účely výsledků zemědělského výzkumu vznikaly
v největší míře certifikované metodiky (příp. mapy s odborným obsahem).

Celý článek na portále Věda_vyzkum.cz nalezente zde.