Technologické centrum Praha

Význam duševního vlastnictví v mezinárodním podnikání

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 22.04.2020 Typ publikace: Ostatní

Význam duševního vlastnictví v mezinárodním podnikání

Význam duševního vlastnictví v mezinárodním podnikání

Soubory:

Články ke stažení:

Podobně jako existuje mnoho různých nástrojů, s jejichž pomocí si firmy mohou na zahraničních trzích své nehmotné statky chránit, existují i různé strategie využití duševního vlastnictví, které by měly být integrální součástí firemních obchodních strategií pro mezinárodní prostředí. Pro exportně orientované firmy má důsledná ochrana a racionální využívání duševního vlastnictví mimořádný význam.

Tento materiál, přeložený na základě textu připraveného experty Evropského helpdesku pro otázky práv k duševnímu vlastnictví, přehledně shrnuje hlavní obecné principy funkční firemní IP strategie pro zahraniční trhy, možnosti ochrany duševního vlastnictví na zahraničních trzích a zdůrazňuje
i nutnost zohlednění místních specifik při ochraně a komerčním využívání duševního vlastnictví
v mezinárodním prostředí.

Český překlad - Václav Suchý, "European IPR Ambassador" pro Českou republiku.