Technologické centrum Praha

Etika v projektech rámcového programu Horizont 2020

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 04.05.2020 Typ publikace: Ostatní

Etika v projektech rámcového programu Horizont 2020

Etika v projektech rámcového programu Horizont 2020

Články ke stažení:

V programu H2020 je etice výzkumu věnována velká pozornost a v jeho pravidlech jsou zakotveny odpovídající právní nástroje, které ukládají Evropské komisi hodnotit návrhy výzkumných projektů i jejich výsledků také z hlediska etiky. Cílem je zvýšit kvalitu výzkumu financovaného z veřejných zdrojů a také přijímání výsledků veřejností.
Elektronický leták se stručně věnuje především tomu jak uvažovat o etice již při podávání projektu a co by měl návrh obsahovat.

Ke stažení zde.