Technologické centrum Praha

Mýty a omyly hodnocení programů VaVaI II

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 03.04.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Mýty a omyly hodnocení programů VaVaI II

Mýty a omyly hodnocení programů VaVaI II

Články ke stažení:

Evaluace programů výzkumu, vývoje a inovací stále vzbuzují obavy mnohých pracovníků poskytovatelů účelové podpory a dalších členů systému řízení VaVaI.
Proč není nutné se bát negativních zjištění? A jak nakládat s výsledky tak, aby přispěly ke zkvalitnění a zefektivnění nástrojů podpory VaVaI?

V první části tohoto příspěvku jsme se zaměřili na nejčastější mýty a omyly, se kterými se můžeme setkat při diskuzích s poskytovateli a dalšími členy systému řízení VaVaI ohledně evaluací programů VaVaI a vysvětlili jsme, proč není možné připravit jednotnou metodiku, podle níž by měl poskytovatel postupovat a programy hodnotit.


Kritika? To snad ne!

Pokud je evaluace prováděna důsledně (objektivně, nezaujatě) přináší také řadu poznatků o realizaci, výsledcích a přínosech programů, které nemusí být pro poskytovatele vždy pozitivní či příznivě přijímány. Negativní zjištění však není možné automaticky považovat za kritiku programu a jeho poskytovatele. Neznamená, že poskytovatel pochybil, jakkoliv si různé subjekty mohou výsledky evaluace interpretovat různě a v zájmu jisté nevraživosti mezi poskytovateli tyto informace dokonce používat proti sobě. Negativní zjištění totiž mohou pramenit ze skutečností, které v době přípravy a vyhlášení programu nebyly známy, byly systémového charakteru, nebo v průběhu programu došlo ke změnám, které program nemohl ovlivnit.

Otázkou je, k čemu by byla evaluace, která by přinášela jen samá pozitivní zjištění. K tomu, aby se mohl poskytovatel chlubit, jak skvělé a tedy nepostradatelné jsou realizované programy? Je účelem evaluací legitimizovat poskytovatele a jeho programy? To je jednou
z úloh evaluací. Neznamená to ale, že program, jeho výsledky a dopadu musí být absolutně pozitivní. Naopak, negativní zjištění jsou klíčovým vstupem pro stanovení doporučení pro návazné programy i zefektivnění systému jejich implementace (jsou klíčovým vstupem do procesu učení se poskytovatelů).

Celý text článku, který pro Věda výzkum.cz napsal Vladislav Čadil, naleznete zde.