Technologické centrum Praha

Mýty a omyly hodnocení programů VaVaI

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 27.03.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Mýty a omyly hodnocení programů VaVaI

Mýty a omyly hodnocení programů VaVaI

Články ke stažení:

Evaluace programů výzkumu, vývoje a inovací stále vzbuzují obavy mnohých pracovníků poskytovatelů účelové podpory a dalších členů systému řízení VaVaI.
Co jsou evaluace, proč a kdo je má provádět? Co je jejich výsledkem a jak s ním nakládat?

Evaluace programů výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) je tématem, které stále vzbuzuje obavy mnohých pracovníků poskytovatelů účelové podpory VaVaI, ačkoliv není tématem nijak novým, neznámým či vynuceným nad rámec příslušných zákonů v oblasti poskytování podpory VaVaI. Vždyť stávající zákon č. 130/2002 Sb., který poskytovatelům ukládá povinnost evaluovat své programy, platí přes několik novel již 18 let.

Přestože se nejedná o nové téma, stále je možné se u některých kompetentních pracovníků na různých úrovních systému řízení VaVaI setkat s celou řadou mýtů a mylných názorů ohledně evaluace programů VaVaI. V tomto příspěvku bych chtěl na základě vlastních zkušeností s evaluacemi na tyto zavádějící názory reagovat a naznačit, že evaluace nejsou kladivem na poskytovatele, ani jejich noční můrou, ale užitečným nástrojem, který mohou využít pro zefektivnění svých programů i celého procesu jejich administrace.
Je koncipován jako první z připravované krátké série věnované evaluacím programů VaVaI.

Celý text článku, který pro Věda výzkum.cz napsal Vladislav Čadil, naleznete zde.