Technologické centrum Praha

Program Horizont 2020 již 7. rokem financuje evropské výzkumné projekty v energetice

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 31.03.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Program Horizont 2020 již 7. rokem financuje evropské výzkumné projekty v energetice

Program Horizont 2020 již 7. rokem financuje evropské výzkumné projekty v energetice

Soubory:

Články ke stažení:

Od roku 2014 pomáhá program Horizont 2020 financovat mezinárodní projekty, věnované vědě a výzumu mj. v oblasti nakládání s energií. Poslední výzva této části programu má uzávěrku letos v září.

Horizont 2020: Víceleté financování mezinárodních projektů vědy a výzkumu

V současné době je jednou z důležitých otázek oblast nakládání s energií, zejména možnosti snižování její spotřeby, zvyšování energetické účinnosti, udržitelné využívání obnovitelných zdrojů, ale i problematika energetické chudoby. Všem těmto oblastem se věnuje společenská výzva 3 - Zajištěná, čistá a účinná energie (SC3-Energie), součást největšího evropského programu na podporu vědy, výzkumu a inovací, programu Horizont 2020 (H2020). Program s celkovým rozpočtem téměř 80 miliard Euro už směřuje ke svému konci. Za sedm let jeho trvání, v období 2014 až 2020, byly vyhlášeny celkem tři pracovní programy, dva dvouleté a závěrečný tříletý, obsahující výzvy k podávání projektů formou podrobného popisu témat, s pevně danými uzávěrkami.

Celý rozsáhlý text autorů Veroniky Korittové a Daniela Franka naleznete v příloze (pdf), viz elektronická verze.

Článek byl publlikován v PRO-ENERGY magazínu, odborném čtvrtletníku o energetice.