Technologické centrum Praha

H2020 nejen pro cirkulární ekonomiku

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 03.01.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

H2020 nejen pro cirkulární ekonomiku

H2020 nejen pro cirkulární ekonomiku

Soubory:

Články ke stažení:

Program Horizont 2020 (H2020) – největší evropský program na podporu výzkumu, vývoje a inovací – se blíží ke svému závěru a v této chvíli je k předkládání projektů otevřena většina posledních výzev ve všech tematických oblastech.

Nejinak je tomu i v případě společenské výzvy 5 „Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny“, ve které se nachází nejvíce témat blízkých čtenářům Odpadového fóra. V níže uvedené tabulce jsou shrnuta všechna témata spolu s typem projektu, jakým má být dané téma řešeno.

Pojďme si na začátek připomenout základní typy nástrojů a administrativní podmínky programu.
Hlavní podíl aktivit výzkumných a inovačních akcí (RIA) tvoří výzkum jak základní, tak aplikovaný a demonstrační aktivity jsou omezeny na testování prototypů v laboratorním měřítku. Naproti tomu
u inovačních akcí (IA) dominují demonstrační aktivity, které napomáhají přiblížit výsledky projektu tržnímu uplatnění a zahrnují např. vývoj prototypů, testování, ověřování v provozním měřítku.

Minimální rozsah řešitelského konsorcia zahrnuje 3 účastníky ze 3 různých členských států EU nebo států asociovaných s H2020, ve skutečnosti bývá účastníků výrazně více. Koordinační a podpůrné akce (CSA) jsou zaměřeny na výměnu zkušeností, šíření výsledků, networking, přípravu výzkumných strategií apod.

Celý text Jany Čekové (TC AV ČR) naleznete na str. 10-11 v příloze níže, viz elektronická verze.