Technologické centrum Praha

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 04.09.2019 Typ publikace: Edice Vademecum H2020

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)

Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP)

Soubory:

Články ke stažení:

Aktualizovaná brožura edice Vademecum H2020 Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) vychází z dokumentů EK platných k srpnu 2019 a představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, jež umožňují státům a regionům méně výkonným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit a vyššímu zapojení do projektů programu H2020. Jedná se především o nástroje ERA Chairs, TWINNING a TEAMING, které doplňují nástroj na podporu politik (PSF), program COST a projekt podporující networking národních kontaktních pracovníků.

Brožura se věnuje i plánovaným výzvám SEWP a novému nástroji - tzv. Widening Fellowships, poskytujícím finanční prostředky žadatelům o individuální granty, na které se nedostalo financování z rozpočtu relevantních výzev Akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
Každý z uvedených nástrojů je detailně popsán, následují informace o výstupech relevantních výzev včetně statistických údajů a přehled všech českých úspěšných projektů.

Brožura je pouze v elektronické verzi a ke stažení, viz odkaz elektronická verze.