Technologické centrum Praha

Žadatelé o ERC granty si vyzkoušeli pohovor, který je čeká v Bruselu

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 11.07.2018 Typ publikace: Články v externích časopisech

Žadatelé o ERC granty si vyzkoušeli pohovor, který je čeká v Bruselu

Žadatelé o ERC granty si vyzkoušeli pohovor, který je čeká v Bruselu

Články ke stažení:

Evropská výzkumná rada (ERC) každoročně podporuje projekty špičkového badatelského výzkumu za stovky milionů eur. Vznikla, aby vychovala a podpořila generaci světových lídrů ve všech vědních oblastech. Ti se vydávají za hranice současného poznání v jednotlivých oborech s cílem přinést průlomový objev nebo význačný vědecký pokrok.

Klíčová je originální myšlenka v celosvětovém měřítku. „ERC se snaží o podporu originality, vizí a výjimečné práce ku prospěchu všech. Výjimečné vědecké myšlenky se nerodí deklaracemi, usneseními či hlasováním, ale jsou spojeny s výjimečnou prací jednotlivců a skupin, které kolem sebe vytvářejí. ERC se snaží výjimečné vědecké myšlenky podpořit a vytvářet tak základ pro směřování vědy a výzkumu jako celku,“ říká prof. Zdeněk Strakoš, předseda panelu Počítačové vědy a informatika pro hodnocení ERC Advanced Grants 2014. Nezáleží na věku ani národnosti, granty jsou udělovány ve třech základních kategoriích, a to na dobu 5 let: ERC Starting Grant pro vědce po 2 až 7 letech od získání titulu Ph.D. (1,5 mil. €), ERC Consolidator Grant pro vědce po 7 až 12 letech od získání titulu Ph.D. (2 mil. €) a ERC Advanced Grant pro světové lídry v daných oborech (2,5 mil. €). Kromě toho existují ještě další schémata, ERC Proof of Concept a ERC Synergy Grant.

Od počátku vzniku ERC získaly instituce v ČR 31 ERC grantů, přičemž celková získaná podpora z EU činí 45,6 mil. € – téměř
1,2 mld. Kč. V dalších 9 projektech jsou české instituce zapojeny jako partneři.

 

Obsah celého článku Petry Fedorové (TC) uveřejnil portál vedavyzkum.cz zde.

Článek byl převzat z časopisu Echo 2-3/2018.