Technologické centrum Praha

Echo 2/2024

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 11.04.2024 Typ publikace: Echo

Echo 2/2024

Echo 2/2024

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru, a bude diskusním fórem všech, kdo pracují ve výzkumu, vývoji, inovacích a kdo řídí související administrativní struktury.

Jedním z klíčových pilířů časopisu bylo po celou dobu jeho existence představování úspěšných aktérů výzkumu v ČR - v tomto vydání časopisu nám svou vědeckou kariéru a cestu k prestižnímu grantu ERC přiblíží Zuzana Musilová z PřF UK.  Dalšími nosnými tématy tohoto vydání časopisu jsou zapojení společenských a humanitních věd do programu Horizont Evropa, podpora mezinárodního výzkumu v oblasti kvantových technologií v EU a ČR či podpora výzkumná spolupráce na Slovensku prostřednictvím „Matching“ grantů.