Technologické centrum Praha

TC Praha v březnu: Widening, osobní náklady, Eureka a další

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.04.2024 Typ publikace: TC Praha na Vědavýzkum.cz

TC Praha v březnu: Widening, osobní náklady, Eureka a další

TC Praha v březnu: Widening, osobní náklady, Eureka a další

Články ke stažení:

V březnových novinkách z Technologického centra Praha se dočtete o různých pohledech na téma Rozšiřování účasti a šíření excelence (části programu Horizont Evropa), administrátory projektů HE jistě zaujme seminář o osobních nákladech, jehož prezentace jsou dostupné ke stažení. Zástupce malých a středních firem se dozvědí o programu Eureka, jehož projekty podporují mezinárodní spolupráci v oblasti VaVaI. A trochu netypicky informujeme o veřejné konzultaci
k tématu vzdělávání dětí a žáků základních škol.

Statistiky TC Praha k důležitosti Widening pro ČR

TC Praha připravilo dvě analýzy k lepší orientaci v aktuálním tématu Rozšiřování účasti a šíření excelence, známý jako „Widening". Tato problematika je klíčová nejen v aktuálně probíhajícím programu Horizont Evropa, ale i s ohledem na probíhající diskuse o přípravě nového rámcového programu a diskuse, zda by tato část měla být zařazena či nikoliv. Analýzy se zaměřují na komparaci účasti států a specificky na přínosy pro Českou republiku. Vyplývá z nich, že pro Českou republiku je Widening klíčovou prioritou, představující 14 % finanční podpory získané z Horizontu Evropa, s 30 % českých koordinátorů projektů působících v této oblasti, a poskytuje českým institucím cenné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a zvyšuje jejich prestiž a sebevědomí. Tyto a další studie TC Praha můžete najít na webu Vědavýzkum.cz a Horizont Evropa.

TC Praha představilo novinky v osobních nákladech Horizont Evropa

Zajímavou a důležitou březnovou akcí byl online seminář, jehož tématem byly aktuality v oblasti osobních nákladů v projektech programu Horizont Evropa. Přilákal téměř 300 účastníků a přinesl řadu novinek. Jednou z klíčových částí programu bylo představení nové šablony pro tvorbu směrnic o projektovém odměňování od TC Praha. Tato nová šablona by mohla zájemcům sloužit jako alternativa k současnému způsobu výpočtu projektového odměňování, známému jako „fall-back option“. Následná diskuse s národními poskytovateli se zaměřila na to, jaký dopad by mělo využití této šablony v národních programech. Navíc byla uvedena novinka pro osobní náklady, kterou Evropská komise zpřístupní od 1. května 2024 – možnost využití jednotkových nákladů. Prezentace, zápis i zdroje dalších informací můžete nalézt na webu Horizont Evropa

Celý přehled novinek naleznete na webu vědavýzkum.cz