Technologické centrum Praha

Jak moc se české subjekty účastní programu Horizont Evropa a dalších programů?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 22.03.2024 Typ publikace: Články v externích časopisech

Jak moc se české subjekty účastní programu Horizont Evropa a dalších programů?

Jak moc se české subjekty účastní programu Horizont Evropa a dalších programů?

Články ke stažení:

Tuzemské subjekty se účastní zhruba 6,5 % projektů v programu Horizont Evropa, který mezi evropskými výzkumnými programy vyniká. Rovněž u menších programů LIFE, Digital Europe a EU4Health se tuzemské subjekty účastní podobnou měrou. Podprůměrně se tuzemské subjekty účastní Inovačního fondu. Naopak v Evropském obranném fondu a podprogramu Kultura Kreativní Evropy je tuzemská účast nadprůměrná.

Poziční dokumenty reagující na Evropskou komisí 1. prosince 2022 vyhlášenou veřejnou konzultaci zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027 často zmiňovaly potřebu provázanosti rámcových programů s ostatními finančními nástroji a programy Evropské unie. Jmenovitě pak s programy Digital Europe, EU4Health, LIFE, Evropský obranný fond, Inovační fond apod. Předchozí příspěvky publikované na Horizontevropa.cz a v časopise Echo č. 1/2024 v odkazech. Tento text se zabývá tuzemskou účastí ve vybraných ostatních programech Evropské unie k přelomu února a března 2024. 

Celý článek V. Vojtěch publikovaný na portálu Vědavýzkum.cz je zde.