Technologické centrum Praha

ČR těží z Widening mechanismu programu Horizont Evropa, doposud nárokovala více než 50 milionů euro

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 14.03.2024 Typ publikace: Články v externích časopisech

ČR těží z Widening mechanismu programu Horizont Evropa, doposud nárokovala více než 50 milionů euro

ČR těží z Widening mechanismu programu Horizont Evropa, doposud nárokovala více než 50 milionů euro

Články ke stažení:

V příspěvku s názvem "Střípek k diskusím o budoucí podobě priority Widening v 10. RP - analýza" (publikováno na portále 27. 2. 2023 ) jsme se zabývali komparací účasti jednotlivých států v prioritě Widening participation and spreading excellence (Rozšiřování účasti a šíření excelence, "Widening"), která slouží ke snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU. V tomto blogu se podíváme, jak se dosud dařilo českým účastníkům. 

Do níže uvedené analýzy zahrnujeme rovněž projekty nástroje ERA Fellowships, které jsou procesně založeny na akcích MSCA Postdoctoral Fellowships, ale cílovou skupinou řešitelů jsou hostitelské organizace sídlící v zemích s nižším výzkumným a inovačním potenciálem, tzv. widening zemích. V analýze nejsou naopak z důvodu nedostatku dat zahrnuty projekty nástroje Hop-on facility, který umožňuje přístup institucí z widening zemí do již běžícího projektu programu Horizont Evropa.

Dostupný datový zdroj (databáze eCORDA 01/2024) uvádí, že se české instituce účastní v této prioritě 65 projektů, z nichž 52 koordinují. Tyto projekty jsou řešeny převážně z rozpočtu widening výzev vyhlášených a vyhodnocených v období 2021 – 2023. Projekty financované ze soutěžních výzev priority Widening lze rozdělit do dvou skupin neboli destinací. V první skupině se soustřeďují projekty sloužící k přilákání a mobilizaci vědeckých talentů do tzv. widening zemí (attracting and mobilising the best talents), které jsou realizovány prostřednictvím nástrojů ERA FellowshipsERA Chairs a ERA Talents. Ve druhé skupině jsou pak projekty, jejichž cílem je zvyšovat výzkumnou excelenci, tj. těžit ze spolupráce se špičkovými institucemi v oblasti VaVaI (improved access to excellence). Zvýšit kvalitu a úroveň výzkumu v institucích z widening zemí mají nástroje zavedené již v programu H2020 – Teaming a Twinnig, ale i nástroje nově zavedené do programu Horizont Evropa, např. Evropské iniciativa pro excelenci - European Excellence Initiative (EEI), Centra excelence - Excellence Hubs či Cesty k synergiím - Pathways to Synergies.

Celý článek si můžete přečíst zde.