Technologické centrum Praha

Novinky TC Praha: Výsledky projektu DiGiS nebo infografika k ERC grantům

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 30.01.2024 Typ publikace: TC Praha na Vědavýzkum.cz

Novinky TC Praha: Výsledky projektu DiGiS nebo infografika k ERC grantům

Novinky TC Praha: Výsledky projektu DiGiS nebo infografika k ERC grantům

Články ke stažení:

Jako každým koncem měsíce Technologické centrum Praha opět zveřejňuje přehled událostí za uplynulou dobu. Chcete získat přehled o ERC grantech v Česku nebo informace z časopisů ECHO či ERGO? Také další novinky z TC Praha se dočtete níže.

Česko získalo v Horizontu Evropa již 31 ERC grantů. Chtěli byste o něj žádat také? TC Praha Vám může pomoci

Od spuštění Horizontu Evropa do České republiky putovalo již 31 ERC grantů. Pro srovnání za celý Horizont 2020 uspěli čeští žadatelé v 38 případech. Mezi celkově nejúspěšnější české instituce patří Univerzita Karlova, následovaná Masarykovou univerzitou a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Co dalšího data říkají o účasti Česka v soutěžích ERC, zjistíte z naší infografiky.

Pokud plánujete podání žádosti o ERC grant, zvažte účast na přípravných workshopech, které TC Praha pořádá spolu s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Oproti minulým ročníkům se workshopy zaměří pouze na mladší výzkumníky (kategorie ERC Starting a Consolidator) a příjem bude postaven na principu „first come, first served“. Registrace se otevře 11. března 2024 ve 12:00 hod.

Podrobné pokyny pro zájemce jsou dostupné zde.

Vyšlo speciální číslo časopisu TC Praha Echo

Nové speciální číslo ECHO volně navazuje na zprávy o účasti ČR v rámcovém programu EU každoročně vydávaném TC Praha. Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti ČR v první třetině trvání programu Horizont Evropa. Obsah analýzy, sestavený z vybraných a aktualizovaných analytických blogů publikovaných na webu Horizont Evropa v průběhu dvou uplynulých let, se soustředí zejména na některé časové trendy či na specifické charakteristiky účasti ČR v tomto programu.

V několika analytických výstupech je dílčím způsobem prezentována česká účast v programu Horizont Evropa v kontextu dalších evropských či národních programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Součástí publikovaného textu je shrnutí hlavních zjištění analýzy, která autoři považují za důležitá.

Přehled všech vybraných aktivit najdete na webu Vědavýzkum.cz