Technologické centrum Praha

Střípek k diskusím o budoucí podobě priority Widening v 10. RP - analýza

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 27.02.2024 Typ publikace: Články v externích časopisech

Střípek k diskusím o budoucí podobě priority Widening v 10. RP - analýza

Střípek k diskusím o budoucí podobě priority Widening v 10. RP - analýza

Články ke stažení:

Rozšiřování účasti a šíření excelence (Widening participation and Spreading Excellence), ve zkratce „priorita Widening“ či jen „Widening", patří nepochybně mezi nejdiskutovanější části programu Horizont Evropa. Primárním cílem této priority je snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU.

Jinými slovy řečeno, akce Wideningu přispívají v programu Horizont Evropa k budování výzkumných a inovačních kapacit pro výzkumně a inovačně zaostávající země. Jako jedna z mála části programu Horizont Evropa vykazuje priorita Widening teritoriální preference, neboť drtivou většinu projektů mohou vést a řídit pouze instituce z tzv. widening zemí, tj. zemí, u kterých úroveň výzkumu a inovací ještě nedosáhla úrovně většiny západoevropských států. Wideningovými zeměmi jsou v programu Horizont Evropa všechny státy EU-13, Portugalsko, Řecko, nejvzdálenější regiony EU a méně výkonné k programu Horizont Evropa asociované (přidružené) země.

Vzhledem k tomu, že již probíhají přípravy nového RP, začíná se živě debatovat o budoucí podobě a směřování Wideningu. Již dnes se hovoří o několika možnostech jeho budoucí implementace v novém RP, např. o jeho budoucím rozsahu, správě a řízení. Objevují se však také názory, že Widening není vhodné do RP nadále zařazovat. Priorita Widening není novou částí probíhajícího programu Horizont Evropa. Byla zavedena již do programu Horizont 2020, kdy reagovala na kritiku zemí, které vstoupily do EU od roku 2004 (EU-13), a které se cítily v předchozích RP nedostatečně zastoupeny. Rozpočet Wideningu se zvýšil z 900 mil. € v programu Horizont 2020 na 2,96 mld. € v programu Horizont Evropa. V programu Horizont Evropa se nástroje priority Widening rozšířily, ale základní cíl zůstal stejný – zvýšit počet účastí a míru úspěšnosti institucí z widening zemí ve výzkumných a inovačních projektech v ostatních částech programu Horizont Evropa a zajištění rovných příležitostí k takové účasti...

Celý článek D. Franka na Vědavýzkum.cz nalezente zde.