Technologické centrum Praha

Bioplyn s podporou evropského programu

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 12.04.2019 Typ publikace: Články v externích časopisech

Bioplyn s podporou evropského programu

Bioplyn s podporou evropského programu

Soubory:

Články ke stažení:

Program Horizont 2020 (H2020) financovaný ze zdrojů Evropské unie podporuje nejen základní, ale i aplikovaný výzkum. Pozornost je věnována širokému spektru aktivit - program přispívá k harmonizaci činností v jednotlivých oblastech výzkumu a inovací v členských zemích, propojováním sítí specialistů zabraňuje duplicitě. Velká péče je věnována inovacím a jejich tržnímu uplatnění. Podpora je zaměřena i na výrobu a využití bioplynu, včetně komunitních projektů.

Text článku publikovaný v časopise Energie 21 (2/2019) autorky V. Korittové naleznete v příloze, viz elektronická verze.