Technologické centrum Praha

Analýza nejcitovanějších českých publikací od roku 1980 do současnosti

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.01.2024 Typ publikace: Články v externích časopisech

Analýza nejcitovanějších českých publikací od roku 1980 do současnosti

Analýza nejcitovanějších českých publikací od roku 1980 do současnosti

Články ke stažení:

V článku Technologického centra Praha, který vyšel v magazínu ECHO 4-5/2023, sledují, jak se během uplynulých čtyř desetiletí změnil charakter českých vědeckých publikací (tj. publikací, na nichž se podíleli čeští autoři), konkrétně jak se měnily jejich počet, citovanost, oborové zaměření, a k jakým změnám došlo z hlediska intenzity mezinárodní či průmyslové spolupráce při vzniku těchto publikací.

Zejména nás zajímaly změny u publikačních výstupů české vědní špičky a z tohoto důvodu jsme analyzovali nejen všechny české publikace vydané ve sledovaném období, ale i soubory 3 000 nejcitovanějších českých publikací (tzv. Topcit3000CZ) v jednotlivých dekádách sledovaného čtyřicetiletého období.

Citační impakt českých publikací se během sledovaných 40 let zvyšoval. TopCit3000CZ publikace z let 1980−89 měly průměrnou normalizovanou citovanost 6x vyšší (CNCI=2,6), než byl průměr všech českých publikací (CNCI=0,4) a publikace z let 2010−2019 dokonce 12x vyšší (CNCI=11,8), než byl celostátní průměr (CNCI=1,0). TopCit3000CZ publikace se liší od celostátního českého průměru také výrazně vyšší intenzitou mezinárodní (asi 2x vyšší) a průmyslové (asi 3x vyšší) spolupráce.

....

Text v plném znění včetně poznámek a zdrojů naleznete na portále vědavýzkum.cz, nebo v  časopise ECHO (4-5/ 2023)