Technologické centrum Praha

Horizont 2020 nabízí inovace i finance

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 07.01.2019 Typ publikace: Články v externích časopisech

Horizont 2020 nabízí inovace i finance

Horizont 2020 nabízí inovace i finance

Soubory:

Články ke stažení:

Horizont 2020 je největší evropský rámcový program na podporu vědy, výzkumu a inovací. Účast České republiky v tomto programu je určitě žádoucí. Kromě přínosu pro rozvoj vědeckých aktivit a činností v jednotlivýcvh institucích je zde i přínos finanční. Schopost naučit se ve vědě a inovacích využívat evropské zdroje totiž představuje výraznou konkurenční výhodu. Program se věnuje také oblasti energetické účinnosti.

Text článku publikovaný v časopise Energie 21 (1/2019), jehož autory jsou V. Korittová a D. Frank, je ke stažení v příloze, viz elektronická verze.