Technologické centrum Praha

Projekty na podporu a rozvoj výzkumných infrastruktur – další z pilířů účasti ČR v programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 18.11.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

Projekty na podporu a rozvoj výzkumných infrastruktur – další z pilířů účasti ČR v programu Horizont Evropa

Projekty na podporu a rozvoj výzkumných infrastruktur – další z pilířů účasti ČR v programu Horizont Evropa

Články ke stažení:

Výzkumné infrastruktury jsou spolu se vzdělanými výzkumnými pracovníky a dobře řízenými výzkumnými subjekty páteří systému výzkumu, vývoje a inovací v Evropě. Rámcové programy EU (dále jen RP) podporují zpřístupnění výzkumných informací na úrovni EU nadnárodním uživatelům, což umožňuje všem výzkumným pracovníkům v Evropě i mimo ni získat přístup
k nejlepším výzkumným informacím, které potřebují pro svůj výzkum.

Toto úsilí radikálně změnilo dostupnost nejmodernějších zařízení pro výzkumné pracovníky, posílilo silnou výkonnost Evropy v oblasti výzkumu a její schopnost rychle reagovat, například při poskytování referenčních materiálů po celém světě v reakci na epidemii koronaviru. Špičkový výzkum nelze provádět bez odpovídajícího fyzického nebo digitálního vybavení. EU proto přikládá rozvoji výzkumných infrastruktur značný význam v rámci rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA – EVP). Mezinárodně významné výzkumné infrastruktury jsou navíc nezbytné pro zvládnutí globálních výzev a pro průmyslovou konkurenceschopnost Evropy.

Část programu Horizont Evropa zaměřená na výzkumné infrastruktury je součástí prvního pilíře (Excelentní věda) tohoto RP. Celková podpora z rozpočtu programu Horizont Evropa by pro naplňování priorit EU v oblasti výzkumných infrastruktur měla dosáhnout pro období 2021 – 2027 výše 2,4 mld. €. Priorita výzkumné infrastruktury sleduje v zásadě dva hlavní cíle. Jedním z nich je poskytnout Evropě infrastruktury světové úrovně pro udržitelný výzkum a inovace a zároveň konsolidovat výzkumný a inovační ekosystém a lépe koordinovat navrhování a rozvoj výzkumných infrastruktur. Druhým cílem je zpřístupnit stávající výzkumné infrastruktury všem výzkumným pracovníkům v Evropě i mimo ni, optimalizovat jejich využití a plně využít jejich potenciál pro vědecký pokrok a inovace. Vizí programu Horizont Evropa je vytvořit lepší výzkumné infrastruktury a lepší přístup k výzkumným infrastrukturám, jako jsou laboratoře a další nákladná zařízení.

 

Celý článek Daniela Franka společně s grafy naleznete na vědavýzkum.cz