Technologické centrum Praha

Vyhodnocení výzvy HORIZON EURATOM: ČR opět ve špičce

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.11.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

Vyhodnocení výzvy HORIZON EURATOM: ČR opět ve špičce

Vyhodnocení výzvy HORIZON EURATOM: ČR opět ve špičce

Články ke stažení:

Program Euratom pro výzkum a školicí aktivity (2021-2025), který se týká jaderného výzkumu a inovací, je komplementárním programem k programu Horizont Evropa. Jak v aktuální výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 dopadli čeští účastníci?

Program se skládá z přímých a nepřímých akcí. Přímé akce jsou činnosti prováděné Společným výzkumným střediskem EK (JRC, Joint Research Centre). Nepřímé akce jsou výzkumné činnosti prováděné konsorcii s více partnery.

Rozpočet programu činí 1,38 mld. € pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025. Na přímé akce Společného výzkumného střediska je vyčleněno 532 mil. €, na nepřímé akce v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy se počítá s částkou 583 mil. € a na nepřímé akce v oblasti jaderného štěpení, bezpečnosti a radiační ochrany zbývá 266 mil. €.1

Již od prvních výzev se může program Euratom pochlubit vysokou kvalitou financovaných projektů i projektových návrhů, a špičkovými zapojenými institucemi. To se týká výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01, u které je již možné bilancovat její výsledky. Zmíněná výzva spadá mezi nepřímé akce a je zaměřena na oblast jaderného štěpení, bezpečnost a radiační ochranu.

Celý článek společně s grafy naleznete na vědavýzkum.cz