Technologické centrum Praha

TC Praha: Setkání partnerů projektu BrightSpace a ohlédnutí za veletrhem v Brně

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 03.11.2023 Typ publikace: TC Praha na Vědavýzkum.cz

TC Praha: Setkání partnerů projektu BrightSpace a ohlédnutí za veletrhem v Brně

TC Praha: Setkání partnerů projektu BrightSpace a ohlédnutí za veletrhem v Brně

Články ke stažení:

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o svých aktivitách. Shlédněte video o tom, jak funguje financování formou lump sum, přečtěte si o tom, jak se čerpají cestovní granty a kontrolují návrhy projektů zajišťované TC Praha a přijměte pozvání na podzimní akce.

Ohlédnutí za podzimními workshopy TC Praha „Jak na Horizont Evropa"

V říjnu 2023 zorganizovalo TC Praha sérii interaktivních workshopů „Jak na Horizont Evropa". Workshopy nabízejí účastníkům možnost detailně prozkoumat vybrané aspekty Horizontu Evropa a vyzkoušet si, jak fungují v praxi. Možnost účastnit se těchto workshopů mají čeští příjemci a zájemci vždy dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Souhrn výsledků podzimní série najdete v krátkém videu zde.

Registrace na jarní běh bude otevřena v březnu 2024.

Nové video TC Praha: Jak funguje financování formou lump sum?

Větší důraz na plnění a kontrolu výzkumných aktivit a menší důraz na kontrolu financí. To je základní pohnutka k zavedení financování formou lump sum v projektech rámcových programů EU. Naše nové video shrnuje základní charakteristiky této formy financování v jednotlivých fázích projektového cyklu. Toto, i další videa z dílny TC Praha i jiných subjektů, které se týkají programu HE, naleznete na stránkách programu HE v sekci E-LEARNING.

O dalších vybraných aktivitách se dočtete na Vědavýzkum.cz zde.