Technologické centrum Praha

TC Praha: Roste význam výhledových studií i synergií ve financování výzkumu

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 02.06.2023 Typ publikace: TC Praha na Vědavýzkum.cz

TC Praha: Roste význam výhledových studií i synergií ve financování výzkumu

TC Praha: Roste význam výhledových studií i synergií ve financování výzkumu

Články ke stažení:

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o konaných seminářích Půda a Finanční pravidla Horizontu Evropa. Přináší také shrnutí mise ukrajinských podnikatelů do ČR a představuje e-learningové video pro Ph. D. výzkumníky. Dočtete se rovněž o školení pro hodnotitele klastrové excelence na bronzové úrovni, jež se uskutečnilo v polovině května.

Metody foresightu se dobře uplatňují při tvorbě evropských i domácích výzkumných politik

Význam výhledových studií (foresightu) roste v poslední době tím více, čím rychleji se mění podmínky ovlivňující budoucí vývoj. Evropská komise podporuje posílení foresight komunity v oblasti VaI pomocí série workshopů Mutual Learning Exercise – Reserach and Innovation Foresight. Účastníci pod vedením expertů si vyměňují zkušenosti z oblasti využití foresightu ve státní správě a posílení jeho role při tvorbě politik výzkumu a inovací. Ve dnech 25. – 26. května 2023 hostilo TC Praha pátý workshop z této série na téma: „From Foresight for Smart Specialisation to engagement in EU Research Programmes, Missions and Partnerships“ (viz foto výše).

Expertem této akce byl Evropskou komisí pověřen Michal Pazour z TC Praha. Aktuální možnosti a budoucí perspektivy uplatnění foresightu při tvorbě a implementaci Národní strategie inteligentní specializace (RIS3) uvedl Tomáš Holinka z MPO ČR. Do diskuze s experty a zahraničními účastníky o posílení role foresightu ve výzkumných a inovačních politikách zaměřených na mise a smart specializaci se zapojili také další pozvaní zástupci českých ministerstev a Technologické agentury ČR. Více detailů zde.

 

O dalších novinkách se doštete na Vědavýzkum.cz