Technologické centrum Praha

TC Praha: Diskuze o synergiích i zkvalitňování spolupráce národních kontaktních míst

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 03.05.2023 Typ publikace: TC Praha na Vědavýzkum.cz

TC Praha: Diskuze o synergiích i zkvalitňování spolupráce národních kontaktních míst

TC Praha: Diskuze o synergiích i zkvalitňování spolupráce národních kontaktních míst

Články ke stažení:

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o vzniku interaktivní vizualizace výzkumných organizací zapojených do společných národních projektů v letech 2018 – 2022, rozebírá otázky týkající se získávání partnerů a financování s EIT Manufacturing, a zmiňuje také zahájení projektu NCP4HE programu Horizont Evropa, jehož cílem je zkvalitnit spolupráci národních kontaktních míst.

Vizualizaci mezisektorové spolupráce výzkumných organizací

V rámci projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+), jehož účelem je poskytovat analýzy a strategické informace veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v pěti oblastech, vytvořili specialisté TC Praha interaktivní vizualizaci účasti výzkumných organizací a aplikační sféry na společných národních projektech v letech 2018-2022.

Tato forma prezentace zpracovaných dat byla zvolena pro možnost sledovat výsledky i širší oblasti uživatelů. Vizualizace je založena na hierarchickém bublinovém grafu, který je vhodný zejména pro porovnávání finančních dat, ve kterých bývají značné rozdíly mezi subjekty. Vizualizace zobrazuje pouze výzkumné organizace, které jsou uvedeny na seznamu výzkumných organizací nebo které byly do výběru zařazeny po zralé úvaze autorů z TC Praha.

Je zajímavé sledovat např. poměr účastí mezi „technickými“ fakultami, zejména mezi Strojní fakultou ČVUT a Fakultou strojního inženýrství VUT Brno. Zatímco v absolutním počtu projektů vede ČVUT, ovšem pokud vezmeme v úvahu počty všech dalších účastníků (frakční počet), tak se rozdíl smazává. Podobných srovnání se pomocí filtrů může dobrat každý zájemce o tuto problematiku.

Vizualizaci najdete zde.

 

O dalších vybraných aktivitách se dočtete na Vědavýzkum.cz