Technologické centrum Praha

Česko-německé vztahy v číslech

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 29.03.2019 Typ publikace: Články v externích časopisech

Česko-německé vztahy v číslech

Česko-německé vztahy v číslech

Soubory:

Články ke stažení:

Do kapitoly Věda a výzkum publikace Česko-německé vztahy v číslech (AMO) dodal analytik TC
Daniel Frank aktuální informace o česko-německé spolupráci v Rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. V textu je též citován.