Technologické centrum Praha

Hodnocení rámcových programů EU: Jak je vidí vybraní aktéři?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 23.07.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

Hodnocení rámcových programů EU: Jak je vidí vybraní aktéři?

Hodnocení rámcových programů EU: Jak je vidí vybraní aktéři?

Články ke stažení:

Nejnovější analýza Technologického centra Praha porovnává poziční dokumenty vybraných organizací k veřejné konzultaci Evropské komise zaměřené na poskytnutí zpětné vazby k programům Horizont 2020 a Horizont Evropa a sběr podnětů pro strategický plán programu Horizont Evropa pro období 2025–2027 a pro budoucí rámcové programy. 

Rešerší těchto dokumentů bylo identifikováno sedm témat, která vybrané organizace vnímají jako zásadní. Zásadní témata identifikovaná rešerší: finanční pravidla, ukotvení misí v rámcovém programu, synergie s dalšími programy EU, nedostatky v hodnoticích zprávách, implementace nástrojů Evropské rady pro inovace, rozšiřování účasti a snižování administrativní náročnosti rámcového programu. Napříč těmito tématy byly zmiňovány požadavky na jasnost, srozumitelnost, uživatelskou přívětivost a transparentnost rámcového programu.

Evropská komise 1. prosince 2022 vyhlásila veřejnou konzultaci zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027. Ve 12týdenní lhůtě měli aktéři možnost vyplnit dotazník, který byl zaměřen na:

  • zpětnou vazbu k programu Horizont 2020 (2014–2020),
  • pozitivní a negativní stránky současného programu Horizont Evropa,
  • strategický plán Horizontu Evropa pro období 2025–2027,
  • sběr klíčových poučení, zkušeností a důsledků pro budoucnost rámcových programů.

A právě k poslednímu bodu dotazníku mohli aktéři přiložit i poziční dokument se stanoviskem k výše uváděným okruhům. Do veřejné konzultace přispělo a poziční dokument vypracovalo i Technologické centrum Praha a v únoru 2023 jej zveřejnilo. Vedle pozičního dokumentu TC Praha proběhla pro účely předkládaného příspěvku rešerše pozičních dokumentů dalších 11 entit: .........

Celý článek V. Vojtěcha (TC Praha), který přebral z Echa 3/2023 portál Vědavýzkum.cz najdete zde.