Technologické centrum Praha

Echo 3 / 2023

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 17.07.2023 Typ publikace: Echo

Echo 3 / 2023

Echo 3 / 2023

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

Ve vydání časopisu ECHO 3/2023 představujeme (v angličtině) regionální podpůrnou agenturu ZEUSS, která v sousedním Sasku zabezpečuje informační agendu spojenou s programem Horizont Evropa. Kolegové ze Saska stručně mapují dosavadní společné působení obou regionů 
v rámcových programech, zejména v evropských partnerstvích, a uvádějí několik podnětů
k posílení vzájemné spolupráce v oblasti VaV. 

Evropská komise koncem května zveřejnila analýzu k připravovanému Strategickému plánu programu Horizont Evropa pro období 2025–2027. Této analýze předcházela veřejná konzultace Evropské komise vyhlášená počátkem prosince zaměřená na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027. S postoji a názory vybraných aktérů evropské podpory výzkumu, na budoucí směřování programu Horizont Evropa se můžete seznámit v článku "Hodnocení rámcových programů EU. Jak to vidí vybraní aktéři?"

Jak jsou trendy energetického výzkumu v ČR a z jakých energetických zdrojů bude ČR čerpat, až se kolem roku 2038 úplně odstaví uhelné elektrárny, jsme se zeptali Aleše Lacioka, koordinátora výzkumu a vývoje ve skupině ČEZ.