Technologické centrum Praha

Evropská partnerství ovlivňují účast ČR ve druhém pilíři Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 27.06.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

Evropská partnerství ovlivňují účast ČR ve druhém pilíři Horizontu Evropa

Evropská partnerství ovlivňují účast ČR ve druhém pilíři Horizontu Evropa

Články ke stažení:

Daniel Frank z Technologického centra Praha připravil další z analýz, která přibližuje působení České republiky v rámcovém programu Horizont Evropa. Tentokrát se zaměřil na finanční podíl evropských partnerství v letech 2021 a 2022 v druhém pilíři, kterým jsou globální výzvy a konkurenceschopnost.

 

Vytváření analýz, které se týkají evropských partnerství, je dlouhodobě limitováno několika faktory, které proces jejich přípravy znesnadňují. V první řadě jde o značnou heterogenitu, fragmentaci a stále relativně vysoký počet evropských partnerství, což působí mnohdy potíže i odborné veřejnosti. Lidově řečeno „je problém se v tom vyznat“. Dále jde o velkou roztříštěnost a bohužel i nižší kvalitu, nepřesnost a chybovost dostupných datových zdrojů. Přes tyto obtíže je nutné problematiku evropských partnerství průběžně sledovat a vyhodnocovat. Cílem tohoto blogu je analyzovat finanční podíl evropských partnerství v programu Horizont Evropa, resp. v jeho druhém pilíři „Globální výzvy a konkurenceschopnost“ v letech 2021 a 2022.

V programu Horizont Evropa jsou evropská partnerství zřízena ve třech různých formách: spolufinancovaná evropská partnerství (Co-funded European Partnerships)společně programovaná evropská partnerství 
(Co-programmed European Partnerships)
 a institucionalizovaná evropská partnerství (Institutionalised European Partnerships).

V dostupných datových zdrojích jsou pro tuto analýzu k dispozici použitelná data pro tato partnerství:

  1. osm spolufinancovaných evropských partnerství: Biodiversa plus, PARC, Water4All, DUT, CTP, SBEP, ERA4Health, THCS,
  2. deset společně programovaných evropských partnerství: MiE, ZEWT, Photonics, P4Planet, 2ZERO, CCAM, ADR, Batt4EU, CSP, Built4People,
  3. devět institucionalizovaných evropských partnerství pod článkem 187 SFEU: CBE, CLEANAV, CLEANH2, ER, EDCTP3, IHI, KDT, SESAR 3, SNS.

Přehled evropských partnerství v programu Horizont Evropa uvádí webová stránka EK.

Rozpočet evropských partnerství tvoří podstatnou část rozpočtu programu Horizont Evropa a zejména druhého pilíře tohoto RP. Díky sedmiletému víceletému finančnímu rámci a dodatečnému rozpočtu NextGenerationEU představuje navrhovaný rozpočet pro partnerství 37,7 % rozpočtu druhého pilíře (tj. 20,3 miliardy €) a 25 % celkového rozpočtu programu Horizont Evropa. Již z těchto čísel je jasné, že účast v evropských partnerstvích bude podstatným způsobem spoluvytvářet obraz celkové účasti jednotlivých zemí v celém průběhu programu Horizont Evropa [1].

 

Celý článek Daniela Franka na webu Vědavýzkum.cz