Technologické centrum Praha

Echo 3-4 / 2021

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 01.11.2021 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

Echo 3-4 / 2021

Echo 3-4 / 2021

Soubory:

Články ke stažení:

Poslední letošní Echo (č. 3-4/2021) vychází tradičně s rozsáhlou Zprávou o účasti ČR v H2020 (Příloha 1 níže). Jedná se o 7. zprávu, která vychází z údajů dostupných k červnu 2021. Zpráva je založena převážně na mezinárodních srovnávacích analýzách, kdy jsou porovnávány hodnoty vybraných indexů účasti ČR s hodnotami ostatních členských států EU. Je doplněna o analýzu publikačních výstupů spojených s programem H2020 a nově obsahuje stručné hodnocení účasti hodnotitelů předkládaných projektů do výzev H2020. Oproti zprávám z minulých let je větší pozornost věnována statistikám účasti jednotlivých sektorů institucí z ČR.

Vlastní Echo (viz elektronická verze nahoře) se věnuje tématu synergií, další příspěvky uvádějí stručnou charakteristiku 38 evropských partnerství Horizontu Evropa či informace o výsledcích 1. výzvy European Green Deal roku 2021.

 

  • Lenka Chvojková: Konference Synergie Open 2
  • Naďa Koníčková: Evropská partnerství
  • Monika Vrajová, Petr Pracna, Lenka Švejcarová, Onřej Mirovský, Martin Škarka, Jana Čejková, Naďa Koníčková: Evropská partnerství v oblastech Klastrů 1, 4, 5 a 6
  • Lenka Chvojková: Rozhovor s T. Hálovou Perglovou a O. Hradilem o synergiích rámcových programů s fondy EU a národními programy
  • Táňa Hálová Perglová: Synergie a alternativní české financování projektů EIC Akcelerátor
  • Václav Velčovský: Synergie a komplementární financování pro projekty Teaming
  • Václav Velčovský: Synergie a alternativní české financování projektů MSCA
  • Václav Velčovský: Doplňkovost podpory v oblasti otevřených dat
  • Zuzana Čapková: Rozhovor s J. Zemanem o přípravě projektových návrhů a možnostech, jak přilákat „postdoky“ do České republiky
  • Petr Pracna: První výsledky hodnocení výzvy European Green Deal roku 2020