Technologické centrum Praha

Echo 2 / 2021

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 15.07.2021 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

Echo 2 / 2021

Echo 2 / 2021

Soubory:

Články ke stažení:

Druhé číslo Echa podrobně informuje o Klastrech 1, 2, 3, a 5 programu Horizont Evropa, v přehledu uvádí akce EU zaměřené na ochranu proti pandemii covidu-19 a popisuje historii a pokračování úspěšného projektu Extreme Light Infrastructure (ELI) ERIC.

V úvodníku Vladimíra Albrechta se dočtete kromě jiného o snaze vymanit se z doby covidu-19, a to prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO), jehož 5. pilíř je zaměřen na výzkum, vývoj a inovace. 
Ten má podpořit výzkum a vývoj v 6 oblastech, např. v dopravě, v životním prostředí apod. a též
v „synergických efektech rámcového programu pro výzkum, vývoj a inovace“.

 

 • Naděžda Witzanyová: ELI ERIC – A Happy Ending (And Continuing) Story, ELI ERIC – Historie a pokračování úspěšného projektu
 • Monika Vrajová: Tematické zaměření a příležitosti pro financování výzkumu a inovací v Horizontu Evropa
  v Klastru 1 – zdraví
 • Klára Černá: Tematické zaměření a příležitosti pro financování výzkumu
  a inovací v Horizontu Evropa v Klastru 2 – kultura, kreativita a inkluzivní společnost
 • Eva Hillerová: Tematické zaměření a příležitosti pro financování výzkumu
  a inovací v Horizontu Evropa v Klastru 3 – civilní bezpečnost pro společnost
 • Veronika Korittová, Jana Čejková, Martin Škarka: Tematické zaměření a příležitosti pro financování výzkumu
  a inovací v Horizontu Evropa v Klastru 5 – klima, energetika a mobilita
 • Vladimír Albrecht: Přehled akcí EU zaměřených na ochranu proti pandemii covidu-19