Technologické centrum Praha

CO2 nemusí být problémem, ale i možnou surovinou pro další zpracování

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 10.04.2019 Typ publikace: Články v externích časopisech

CO2 nemusí být problémem, ale i možnou surovinou pro další zpracování

CO2 nemusí být problémem, ale i možnou surovinou pro další zpracování

Články ke stažení:

Stěžejním tématem současných diskusí o scénářích budoucího vývoje naší planety
je probíhající klimatická změna. Změny klimatu nejsou samozřejmě fenoménem posledních let. Podstatnou změnou v této oblasti zaznamenanou v posledních několika letech je však zvýšená jistota a přesnost vědeckých předpovědí o rychlosti
a dopadu vlivu člověka na klima. 

Zvýšení teploty o kritické 2 stupně

Klíčovým závěrem je skutečnost, že planeta není schopna dlouhodobě unést současné modely výroby a spotřeby. Pokud nedojde k zásadní celosvětové změně výrobního a spotřebního chování, lze předpokládat, že průměrná teplota globálně vzroste o více než dva stupně Celsia, což je prahová hodnota, při jejímž překročení dojde k významným a potenciálně nezvratným změnám životního prostředí.

Odhady Evropské agentury pro životní prostředí navíc ukazují, že nárůst globální teploty o dva stupně zvýší roční náklady na škody spojené s klimatickými změnami globálně až o 120 miliard EUR. V případě zvýšení teploty o tři stupně, se pak tyto náklady zvýší až
o 190 miliard EUR ročně.

To je také jedním z důvodů, proč se většina zemí světa dohodla na cílech pro snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře a tyto cíle zakotvila v roce 2015 v Pařížské dohodě. Tu dosud ratifikovalo 185 zemí světa.

Tím také dala úsilí o snižování emisí skleníkových plynů do atmosféry silný politický mandát. Imperativem pro snížení vlivu člověka na změny klimatu je úprava současných modelů výroby a spotřeby a přechod k nízkouhlíkovému oběhovému hospodářství. K tomu, aby do roku 2100 nedošlo ke zvýšení teploty o kritické 2 stupně, je zapotřebí, aby se emise CO2 celosvětově snižovaly nejméně
o 6,5 localhost ročně.....

 

Celý text článku Michala Pazoura (Strategické studie - TC) naleznete na webu Průmyslová ekologie zde.