Technologické centrum Praha

Echo 1 / 2021

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 13.04.2021 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

Echo 1 / 2021

Echo 1 / 2021

Soubory:

Články ke stažení:

V úvodu prvního čísla Echa v roce 2021 se dočtete o tom, že byl zahájen rámcový program Horizon Europe (HE), který je již 9. unijním rámcovým programem  pro výzkum a inovace. Proto se toto číslo mj. věnuje podrobněji dvěma klastrům 2. pilíře HE - Klastru 4 - digitalizace, průmysl a vesmir a Klastru 6 - potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje a životní prostředí.

Upozorňujeme na příspěvek o Evropském vědeckém slovníku, EurtoSciVoc, který umožňuje oborovou klasifikaci projektů. Autor článku ukazuje, jak se jeví oborová klasifikace velké části projektů H2020, na jejichž řešení se podílely české týmy.

 

  • Naďa Koníčková: Technologické centrum AV ČR uskutečnilo národní kampaň „Zapojte se do Horizontu Evropa“
  • Lenka Švejcarová, Petr Pracna, Ondřej Mirovský: Tematické zaměření a příležitosti pro financování výzkumu a inovací
    v Horizontu Evropa v Klastru 4 – digitalizace, průmysl a vesmír
  • Naďa Koníčková, Jana Čejková: Tematické zaměření a příležitosti pro financování výzkumu a inovací v Horizontu Evropa v Klastru 6 – potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí
  • Daniel Frank: EuroSciVoc (European Science Vocabulary) – Evropský vědecký slovník
  • Kontakty na pracovníky Národního informačního centra pro evropský výzkum podle jejich specializace