Technologické centrum Praha

Echo 5-6 / 2020

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 09.11.2020 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

Echo 5-6 / 2020

Echo 5-6 / 2020

Soubory:

Články ke stažení:

 • Břetislav Koč: ČVUT UCEEB nabízí řešení pro 21. Století
 • Vladimír Albrecht: Editorial
 • Vladimír Albrecht: Zelená dohoda pro Evropu
 • Jana Čejková: Zelená dohoda v Horizontu 2020
 • Soňa Jonášová, Tereza Zoumpalová: Zelená dohoda a akční plán pro cirkulární ekonomiku
 • Naděžda Witzanyová, Daniel Frank: Evropské právnické osoby ERIC a jejich účast v programu H2020
 • Zuzana Čapková: Rozhovor s prof. Petrem Svobodou o výzkumu podpořeném grantem ERC a vývoji nemoci
  covid-19
 • Veronika Korittová: Rozhovor s Janem Pejterem, ředitelem divize Mezinárodní projekty ze společnosti ENVIROS
 • Anna Vosečková: Výstupy posledních výzev SEWP v programu H2020
 • Lukáš Cvrček: Jak ČVUT UCEEB vede mezinárodní projekty
 • Veronika Korittová, Břetislav Koč: Úspěšné projekty ČVUT UCEEB

 

 

Poslední Echo v roce 2020 vyšlo jako každoročně s rozsáhlou Zprávou o účasti ČR v H2020. Zpráva je založena převážně na mezinárodních srovnávacích analýzách, kdy jsou porovnávány hodnoty vybraných indexů účasti ČR s hodnotami ostatních členských států EU. Opět je zpráva doplněna o analýzu dosavadních publikačních výsledků spojených s řešenými projekty programu H2020 – tj.
o analýzu publikačních výstupů.

Vlastní Echo se mj. věnuje v několika příspěvcích Zelené dohodě pro Evropu, přečíst si můžete dva zajímavé rozhovory či o účasti ERIC v programu H2020 nebo o výsledcích posledních výzev SEWP.

Obsah čísla - viz detail vydání

Přejeme vám příjemné čtení, viz příloha 1 níže a elektronická verze.