Technologické centrum Praha

Echo 3-4 / 2019

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 25.10.2019 Typ publikace: Echo ISSN: 1214-7982

Echo 3-4 / 2019

Echo 3-4 / 2019

Soubory:

Články ke stažení:

  • Lenka Švejcarová: Projekt RICAIP buduje v ČR evropské excelentní centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu
  • Vladimír Albrecht: Editorial
  • Vladimír Albrecht: Příprava programu HORIZONT EVROPA
  • Anna Vosečková: Dva prestižní projekty TEAMING míří do Česka
  • Rozhovor se Stanislavem Štanglem o zkušenostech městské organizace s účastí v programu Horizont 2020 v projektu PoliVisu
  • Rozhovor se sociologem Dino Numeratem nejen o projektu SIRIUS
  • Zdeněk Kučera: Analýza výsledků s průmyslověprávní ochranou vytvořených v 7. RP a programu Horizont 2020
  • Naděžda Witzanyová: European Open Science Cloud (EOSC) – věk dat ve výzkumu
  • Eva Kudrnová: Technologické centrum na veletrhu FOR ARCH

 

Dvojčíslo Echa (č. 3-4/ 2019), které již tradičně vychází v době konference CZEDER, přináší jako vždy přílohu o účasti ČR v projektech RP, v současnosti v programu Horizont 2020. Zpráva má letos 2 části: první analyzuje účast ČR v projektech H2020, druhá obsahuje bibliometrickou analýzu publikací vzniklých z projektů H2020. V obou částech najdete porovnání ČR s ostatními členskými státy EU.

Vlastní číslo si všímá úspěchu, kterého dosáhl český výzkum v programu Šíření excelence a rozšiřování účasti, dále zmiňuje studii Evropské komise „Spreading excellence and widening participation in Horizon 2020", která přináší rozsáhlou kvantitativní analýzu účasti EU-13 v programu H2020. Za zmínku stojí i článek, jež se zabývá výsledky s průmyslověprávní ochranou vzniklými
v 7. RP a programu H2020. O zkušenostech z řešení projektů evropského výzkumu si můžete přečíst ve dvou rozhovorech:
s D. Numeratem z Karlovy univerzity a S. Štanglem ze Správy informačních technologií města Plzně.