Technologické centrum Praha

Direct Personnel Costs

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.03.2019 Typ publikace: Edice Vademecum H2020

Direct Personnel Costs

Direct Personnel Costs

Soubory:

Články ke stažení:

Nová brožura DIRECT PERSONNEL COSTS: Application of H2020 principles to the calculation
of actual personnel costs
(for the purpose of financial reporting tothe EC) in the Czech environment, kterou vydáváme v edici Vedemecum H2020, se zabývá aplikací pravidel Horizontu 2020 při výpočtu osobních nákladů v projektech programu H2020 s ohledem na české prostředí.

Brožura je v anglickém jazyce, česká verze se připravuje.

Vydání je pouze v elektronické podobě viz příloha níže.